Ambulant blodtrycksmätning - indikationer och utfall på Järna och Nykvarns vårdcentraler Hur överensstämmer använda indikationer med rekommenderade?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Elsa Bitéus
Projektstart:
2014-12-06

Beskrivning

Hypertoni är en vanlig diagnos i primärvården och ett korrekt uppmätt blodtryck är avgörande för diagnossättning, behandling och fortsatt uppföljning av hypertoni. Klinisk blodtrycksmätning och hemblodtrycksmätning har flera begränsningar som kan övervinnas med ambulant blodtrycksmätning. Nationellt liksom på Järna och Nykvarns vårdcentraler, saknas vårdprogram med rekommenderade indikationer för ambulant blodtrycksmätning.


Syftet med projektarbetet var att studera vilka indikationer för ambulant blodtrycksmätning som användes av läkare på Järna och Nykvarns vårdcentraler och hur dessa överensstämde med vedertagna rekommenderade indikationer samt beskriva studiepopulationen på de båda vårdcentralerna.

Filer