Handläggning och antibiotikaförskrivning vid nedre urinvägsinfektioner i primärvården

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Elena Petrova
Projektstart:
2010-10-16

Beskrivning

Denna studie gjordes för att undersöka strategier för diagnostik och
antibiotikabehandling vid UVI hos kvinnor och jämföra dem med aktuella rekommendationer från Läkemedelsverket och STRAMA.

Filer