Förskrivning av icke-rekommenderade statiner på Torsviks Vårdcentral - en deskriptiv studie av rationell läkemedelsanvändning

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Fredrik Correa
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

Läkemedelskostnaderna i Sverige växer stadigt och låg 2006 på 19,2 miljarder vilket utgjorde 11 % av den totala hälso- och sjukvårdskostnaden. I Stockholms län beräknas läkemedelskostnaderna stiga med 8% per år de närmaste åren och nationellt kommer kostnadsökningen vara ca 1 miljard årligen i prognoser fram till 2012. En stor del av kostnaderna genereras av läkemedel som tas av många patienter under lång tid.

Filer