Allmänläkarens upplevelser i mötet med barn och ungdomar med psykisk ohälsa

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Projektledare:
Henrik Sanderborg
Projektstart:
2015-05-07

Beskrivning

Mätningar visar att den psykiska ohälsan ökar hos barn och ungdomar i
Sverige. Många barn söker primärvården som första instans då det är vanligt med
exempelvis somatiska symtompresentationer av psykisk ohälsa. Vilka erfarenheter
allmänläkare har av att arbeta med denna patientgrupp är lite känt. Syftet är att belysa och öka förståelsen för allmänläkarens roll samt
perspektiv, tankar och strategier när det gäller behandling, prevention och
utredning av barn och ungdomar med psykisk ohälsa
.

Filer