Diabetes mellitus typ 2 och mikroalbuminuri - hur handlägger vi det på SöderDoktorn

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Vesta
Projektledare:
Åsa Winberg
Projektstart:
2015-05-07

Beskrivning

Albuminuri är en mycket stark riskmarkör för allvarlig njurskada, men även för kardiovaskulär sjukdom. Regelbundna kontroller av patienter med Diabetes Mellitus typ 2 (DM2) rekommenderas avseende förekomst av mikroalbuminuri. Vid diagnosticerad mikroalbuminuri hos patienter med DM2 bör behandling med angiotensin-converting enzyme inhibitors (ACE-I) alternativt angiotensin II receptor blockers (ARB) sättas in och blodtrycket hållas välreglerat.
Syftet var att kartlägga handläggning av tidiga tecken till nefropati hos patienter med DM2 samt att utforska huruvida det finns könsskillnader i behandlingen med ACE-I/ARB

Filer