Ger 24-timmars blodtrycksmätning bättre bedömning av hypertoni?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Erik Jonsson
Projektstart:
2015-05-07

Beskrivning

Hypertoni ökar risken för hjärt-kärlhändelser och diagnosticering och behandling sker oftast inom primärvården. Många studier har visat att dygnsmätning av blodtryck bättre motsvarar patienters verkliga blodtryck och större möjligheter finns att upptäcka avvikelser. De vanligaste tillstånden som upptäcks är vitrockshypertoni och maskerad hypertoni. Vid vitrockshypertoni har patienten hypertoni vid kontroller på vårdinrättning men normalt blodtryck vid dygnsmätning. En variant av maskerad hypertoni är non-dippers som innebär dålig nattlig reduktion av blodtrycket, vilket är korrelerat med fler hjärt-kärlhändelser.
Studien har undersökt om införandet av dygnsmätning av blodtryck på Vården i Centrum ger patienterna bättre bedömning av hypertoni. Detta genom att förekomst av vitrockshypertoni och non-dippers har studerats.

Filer