Antibiotikabehandling eller exspektans vid okomplicerad akut mediaotit hos barn?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Tobias Öhman
Projektstart:
2012-10-16

Beskrivning

I ljuset av den alltmer aktuella debatten kring onödig antibiotikaförskrivning är det av vikt att se huruvida läkare i primärvården ändrat sitt förskrivningsmönster och om det finns skillnader i handläggning inom läkargruppen beroende på utbildningsnivå.

Filer