Förskrivning av beroendeframkallande läkemedel Personalens upplevelse före och efter införande av en strukturerad rutin med behandlingskontrakt på Stuvsta VC.

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Omar Lundberg
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Förskrivning av läkemedel som kan skapa beroende är vanligt inom primärvården. Trots detta saknas en tydlig struktur kring hur förskrivning och uppföljning av dessa läkemedel bör gå till för att minimera risken för en patient att utveckla ett beroende. Förskrivningen av  beroendeframkallande läkemedel (BFL) leder idag till ökad morbiditet, kriminalitet, och mortalitet hos patienter. Behandling med opioider ger ökade sjukvårdskostnader och är förknippat med större samsjuklighet och funktionsnedsättning. För sjukvårdspersonal kan rädsla för hot och konflikter i kontakten med dessa patienter ge ökad olust och stress och därmed försämrad arbetsmiljö.


Syftet med studien var att se om upplevelsen i kontakten med patienter som efterfrågar BFL kunde förbättras för läkare och sjuksköterskor på Stuvsta VC genom införandet av en ny rutin inkluderande ett behandlingskontrakt mellan läkare och patient. 

Filer