Depression hos vuxna patienter. Följer allmänläkare Socialstyrelsens rekommendationer avseende suicidriskbedömning?

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Psykisk Hälsa
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Maria Dumitrescu
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Depression representerar en riskfaktor för suicid. Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer för vård vid depression och ångest rekommenderade 2013 att primärvården kan förbättras genom att vårdcentralerna har rutiner för suicidriskbedömning.
Syftet var att undersöka i vilken utsträckning kvinnliga och manliga patienter, listade på Hagalund Frösunda vårdcentral, från olika åldersgrupper, fick en bedömning av suicidrisk. Detta skulle kunna förbättra omhändertagandet av våra patienter i framtiden.

Filer