Handläggning av patienter med KOL på Värmdö Vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Astma och KOL
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Måns Grundsten
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en folksjukdom som oftast orsakas av tobaksrök. Diagnostiken har länge varit eftersatt. Att hitta patienter med KOL tidigt är av stor betydelse och rökstopp är den viktigaste åtgärden. De svårast sjuka patienterna kan behandlas med inhalationssteroider (ICS).
Syftet var att studera hur patienter med KOL på Värmdö vårdcentral (VC) handläggs, med avseende på Svensk Förening för Allmänmedicins (SFAM) fyra kvalitetsindikatorer, förskrivning av ICS, och kön.

Filer