Handläggning av patienter med D-vitaminbrist samt D-vitamin insufficiens 2010-2015 på Ektorps vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Annat
Målgrupp:
ST-läkare
Projektledare:
Saduddin Dashti
Projektstart:
2016-11-25

Beskrivning

D-vitaminbrist har länge varit känt som en av de viktiga orsakerna till benskörhet hos vuxna. Senaste forskningsfynd visar att D-vitaminbrist hos patienter kan bidra till utveckling av ett stort antal sjukdomar bland annat vissa typer av cancer, diabetes och neurodegenerativa sjukdomar.
D-vitaminbrist/-insufficiens är vanlig under vinter halvåret i vårt land pga geografisk position.
På Ektorps VC har under flera år D- vitaminvärden testats på patienter.
Syftet med studien var att kartlägga i vilken utsträckning Ektorps VC följer de rekommenderade riktlinjer för D-vitaminbrist samt D-vitamin insufficiens och att ta reda på om det fanns genus skillnader i följsamhet till riktlinjerna.

Filer