Health yourself!- Innovativ screening av befolkningen för kroniska sjukdomar

Information

Verksamhet:
APC Forskning, Akademiska vårdcentraler
Projektledare:
Marina Taloyan
Projektmedlemmar:
Panos Papachristou, APC, Bo Christer Bertilson, APC, forskare och it-experter från Frankrike och Spanien.
Forskningsledare:
Marina Taloyan
Finansiering:
Ingen
Projektstart:
2018-10-04

Beskrivning

Syfte
Uppmärksamma medborgare i Västvärlden om egen hälsa och engagera dem i ett förebyggande program, paketera ett hälsoutfallsmått, samla hälsodata för forskning och innovation, samt förberedda och testa ett generiskt evidensbaserad, tids- och kostnadseffektivt screenings paket för medborgarna att användas i samband stora idrottsevenemang.