Antibiotikaförskrivning vid akut bronkit och pneumoni

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Nanna Schumacher Qwerin
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Nedre luftvägsinfektion är en vanligt förekommande orsak till att söka sjukvård i Sverige och globalt. I spektrat av nedre luftvägsinfektioner ingår akut bronkit och pneumoni. I de flesta fall orsakas akut bronkit av virus, medan pneumoni som regel orsakas av bakterier. I Sverige förekommer en överförskrivning av antibiotika vid akut bronkit liksom en för stor användning av bredspektrum-antibiotika vid pneumoni. I detta projekt har studerats huruvida förskrivningsmönstret av antibiotika mot dessa sjukdomstillstånd förändrats på en vårdcentral i centrala Stockholm sedan riktlinjerna infördes.

Filer