Förskrivning av antibiotika, vid okomplicerad nedre urinvägsinfektion hos kvinnor mellan 18 och 64 år på Fruängen Vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud
Målgrupp:
Specialistläkare, allmänmedicin, ST-läkare
Projektledare:
A l Masshhadani Mohammad Ali
Projektstart:
2019-08-13

Beskrivning

Urinvägsinfektion är den vanligaste sjukdom efter luftvägsinfektion som leder till antibiotikabehandling och förskrivning av antibiotika i primärvården.


Vanligaste symtom vid UVI är sveda, täta, trängningar och frekventa miktioner och diagnosen kan ställas enligt dessa symtom.


Behandlingen som rekommenderas som förstahandsval är Furadantin eller Selexid och andrahandsval är Trimetoprim. Kinoloner(Norfloxacin, Lexinor, Ciprofloxacin, Ciproxin) får inte skriva som förstahandsval.


Syftet från denna studie är att se om Fruängens vårdcentrals läkare följer STRAMAS riktlinjer och läkemedelsförskrivning vid behandling av kvinnor med UVI.

Filer