Fysisk aktivitet på recept

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Levnadsvanor, Vesta
Projektledare:
Anne-Lise Venseth
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Fysisk aktivitet har stor betydelse för den allmänna hälsan i befolkningen. Under de senare åren har man försökt uppmuntra till ökat grad av fysisk aktivitet för att förebygga och behandla livsstilsrelaterade sjukdomar. En metod för att försöka öka fysisk aktivitet bland patienter är att skriva recept på fysisk aktivitet.

Filer