Fysisk aktivitet som behandling i primärvården

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Levnadsvanor, Vesta
Projektledare:
Magnus Röjvall
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Rekommendation om ökad fysisk aktivitet ingår som bas i alla riktlinjer kring hypertonibehandling. Det är visat att rådgivning om fysisk aktivitet har en tydlig effekt på patienters fysiska aktivitetsnivå och att skriftlig ordination förbättrar effekten. Det tycks dock ha saknats svenska studier av hur olika typer av rekommendationer om fysisk aktivitet används för patienter med hypertoni i primärvården.

Filer