Fysisk aktivitet i behandlingen av diabetes mellitus typ 2 inom primärvården - en systematisk litteraturanalys

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi, Vesta
Projektledare:
Elisabeth Wolpert
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Diabetes mellitus (DM) typ 2 medför ökad mortalitet och morbiditet. Förhöjning av glykosylerat hemoglobin (HbA1c) vid DM typ 2 är associerat med ökad risk för mikrovaskulära komplikationer och bidrar sannolikt till de makrovaskulära komplikationerna. Övervakad fysisk aktivitet i experimentella miljöer sänker HbA1c. Finns vetenskapligt underlag för att interventioner i primärvården med fysisk aktivitet, hos patienter med DM typ 2, sänker HbA1c?

Filer