Fysisk aktivitet på Recept – faktorer som påverkar följsamhet

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Levnadsvanor, Vesta
Projektledare:
Josefine Ylitalo
Projektstart:
2012-10-17

Beskrivning

Fysisk aktivitet på Recept (FaR) är ett verktyg för personal inom vården som vill motivera patienter till ökad fysisk aktivitet. Hälsovinsterna med att vara fysiskt aktiv innefattar allt från ett ökat psykiskt välbefinnande till sänkta kolesterolnivåer i blodet. Eftersom FaR är en relativt ny metod är det inte känt vilka faktorer som påverkar följsamheten till FaR. Vi studerade i vilken omfattning patienter förändrade sin fysiska aktivitetsnivå med hjälp av FaR, samt sambandet mellan följsamhet till FaR och förändring av blodtryck, Body Mass Index (BMI), och midjemått.

Filer