Antibiotikaförskrivning och användning av CRP test vid luftvägsinfektioner

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Infektion och hud, Vesta
Projektledare:
Denis Stygar
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

Luftvägsinfektioner är mycket vanliga i samhället. De flesta fall av luftvägsinfektioner har viral genes och bör därför inte behandlas med antibiotika. Trots det förskrivs ca 40% av patienterna med luftvägsinfektion antibiotika i Sverige. Överanvändning av antibiotika kan leda till utveckling av resistenta bakterier, ökad frekvens av läkemedelsbiverkningar, onödig miljöpåverkan och ökade sjukvårdskostnader. För att skilja mellan viral och bakteriell infektion används ofta snabb laboratorietest Creaktivt protein (CRP). Syftet med studien är att studera antibiotikaförskrivning och användning av CRP vid luftvägsinfektioner på Spånga Vårdcentral i relation till kvalitetsmått framtagna av Svensk Förening för Allmänmedicin.

Filer