Arbetsrelaterad stress på Älvsjö vårdcentral

Information

Verksamhet:
AT- & ST-utbildning
Ämne:
Mental hälsa, Vesta
Projektledare:
Kaveh Izadkhasti
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

Arbetet inom vården innebär en hög arbetsbelastning och stressnivå hos vårdpersonalen och påverkas ofta av större organisatoriska förändringar. Detta projekt syftar till att undersöka förekomst av stress hos anställda på Älvsjö vårdcentral och hur denna påverkas av byte av journalsystem.

Filer