Antitrombotisk behandling hos patienter med förmaksflimmer vid Brommaplans Vårdcentral

Information

Verksamhet:
APC AT & ST
Ämne:
Hjärta/kärl, Vesta
Projektledare:
Martha Lundström
Projektstart:
2012-10-18

Beskrivning

Studiesyftet var att undersöka om riktlinjerna för antitrombotisk behandling vid förmaksflimmer följs vid Brommaplans Vårdcentral. Hur stor andel av patienterna som uppfyller behandlingskriterierna får warfarin? Finns det en journalförd motivering för de patienter som inte behandlas med warfarin trots uppfyllda behandlingskriterier? Hur stor andel av patienterna med ASA får rekommenderad dos (75 mg)?

Filer