Publicerat

 1. Bedömningshjälp

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Bedömningshjälp för ”problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring”.

   

   

 2. Cancerrehabilitering i primärvården

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Kunskapsteam CaPrim 

  Författare: Nazmije Kelmendi, Pia Klernäs, Marie Nilsson

 3. Diabetesansvarig distriktssköterska/sjuksköterska i primärvård

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

   

  Denna vårdutvecklingsplan har tagits fram som ett stöd för dig som distriktssköterska/diabetessjuksköterska i vården av personer med typ 2-diabetes.

  Omvårdnad vid diabetes omfattar patientutbildning och stöd med syfte att göra personen delaktig i vården och ge denne möjlighet att fatta välgrundade egenvårdsbeslut. 

   

 4. Diacert workshop - analysverktyg

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 5. Diacert workshop - handlingsplan

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 6. Egenvård vid diabetes - Alkohol

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 7. Egenvård vid diabetes - Att tolka blodsockervärden

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 8. Egenvård vid diabetes - Blodsockerkontroller patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 9. Egenvård vid diabetes - Hypoglykemi (lågt blodsocker - under 3,5 mmol/l) - Patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 10. Egenvård vid diabetes - Insulininställning typ 2-diabetes (nattinsulin)

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 11. Egenvård vid diabetes - Problem med magen

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 12. Egenvård vid diabetes – Injektionsteknik - Patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 13. Egenvård vid diabetes – Min Diabetesvård - DIABETES 2017

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 14. Förbättringsarbete diabetes i primärvården i Region Stockholm. En strukturerad vårdprocess - DiaCertmodellen.

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Typ 2 Diabetes är kronisk sjukdom som kräver regelbunden uppföljning i primärvården. Uppföljningen är ofta suboptimal, som kan leda till ojämlikheter inom vården med avseende på tillgång till sjukvård och vårdens resultat. I Sverige finns stora procentuella skillnader mellan landstingen och inom landstingens vårdcentraler. Hög andel personer med diabetes med höga HbA1c värden är ofta relaterat till ett socioekonomiskt svagt område. Det är av största vikt att följa upp alla personer med diabetes på ett strukturerat och individanpassat sätt för att möjliggöra jämlika vård.

 15. Gener kan ligga bakom att diabetiker svarar sämre på fysisk aktivitet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Motion är viktigt för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Nu visar en ny avhandling från Karolinska Institutet att typ 2-diabetiker eller personer med nedsatt glukostolerans kan ha sämre genetiska förutsättningar att tillgodogöra sig motion än friska.

 16. Grupputbildningamaterial: Diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Du som tidigare gått kursen ”Lär dig starta personcentrerade gruppträffar för vuxna med typ 2 diabetes” kan nu beställa APC:s nya grupputbildningsmaterial.

 17. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 18. Informationsmaterial

  Verksamhet:
  APC VIL
 19. KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Kognitiv beteendeterapi i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 20. Läkemedel för rökavvänjning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Sammanställt av Lena Lundh, distriktssköterska, med.dr., Akademiskt primärvårdscentrum, Sjuksköterskor mot Tobak, Agneta Hjalmarsson psykolog, docent, Psykologer mot Tobak och Margareta Pantzar psykolog, Psykologer mot Tobak.

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se