Publicerat

 1. Egenvård vid diabetes - Hypoglykemi (lågt blodsocker - under 3,5 mmol/l) - Patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 2. Egenvård vid diabetes - Insulininställning typ 2-diabetes (nattinsulin)

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 3. Egenvård vid diabetes - Problem med magen

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 4. Egenvård vid diabetes – Injektionsteknik - Patientinformation

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 5. Egenvård vid diabetes – Min Diabetesvård - DIABETES 2017

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 6. Energiberikning

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  När aptiten är liten och matportionerna små kan maten berikas för att den ska bli mer energi- och näringstät. Här ges några förslag på berikningar i olika maträtter.

 7. Gener kan ligga bakom att diabetiker svarar sämre på fysisk aktivitet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Motion är viktigt för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Nu visar en ny avhandling från Karolinska Institutet att typ 2-diabetiker eller personer med nedsatt glukostolerans kan ha sämre genetiska förutsättningar att tillgodogöra sig motion än friska.

 8. Grupputbildning diabetes del 1 Sjukdomen typ2 diabetes APC 2017

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

   

 9. Grupputbildning diabetes del 2 Maten

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 10. Grupputbildning diabetes del 3 Behandling

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 11. Grupputbildning diabetes del 4 Komplikationer

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 12. Grupputbildning diabetes del 5 Att leva med diabetes

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Här är den nya versionen av vårt ”Grupputbildningsmaterial” till patienter med typ 2-diabetes. Observera att materialet i sin helhet har 5 delar. Akademiskt primärvårdscentrum har copyright på hela innehållet av materialet, både text och bilder. Innehållet får absolut inte förändras eller på annat sätt förvanskas, det får inte heller kopieras.

  Om du har frågor om själva materialet var vänlig kontakta Marina Stenbäck,  e-post: marina.stenback@sll.se.

  Problem att öppna filen? Prova att klicka på filnamnet med höger musknapp, välja "Spara mål som"/"Spara länk som" och spara filen på lämpligt ställe på datorn. När du öppnar filen från datorn öppnas den automatiskt i en program som läser PDF-filer.  

 13. Hälsosamtal med 75-åringar

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Denna vårdutvecklingsplan med kvalitetsindikatorer kan användas som en handbok och syftar till att underlätta distriktssköterskans arbete och säkerställa kvaliteten på hälsosamtalen med 75-åringar i hemmet.

 14. Individuell kostplan

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  Till hemtjänst eller anhörig. Blankett för individuell kostplan - nutritionsordination i samråd med patienten

 15. Information om Fortbildning & utveckling

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  I denna informationsbroschyr kan du läsa mer om Fortbildning och utveckling och om hur enheten är organiserad. 

 16. Informationsmaterial

  Verksamhet:
  APC VIL
 17. KBT-program hjälper fler med ryggont tillbaka till jobbet

  Verksamhet:
  APC Forskning

  Kognitiv beteendeterapi i kombination med ökad fysisk aktivitet kan vara en bra metod för att hjälpa personer med rygg- och nackbesvär att komma tillbaka till jobbet. Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

 18. KLiPP snabbmanual

  Verksamhet:
  APC VIL
 19. KOL

  Verksamhet:
  APC Fortbildning
 20. Kostråd till dig som är förstoppad

  Verksamhet:
  APC Fortbildning

  En folder med kostråd vid förstoppning. Frukostförslag samt recept.