Publicerat

 1. Patientinformationsmaterial typ 2-diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 2. Personer med kognitiv svikt bör remitteras till arbetsterapeut

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 3. Physical symptoms 14 months after a natural disaster in individuals with or without injury are associated with different types of exposure

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Abstract

  Objective: To investigate whether different types of exposure to the 2004 tsunami were associated with physical symptoms 14 months after the disaster and to study correlations between survivors’ physical and psychological symptoms.

  Methods: Using a cross-sectional design, 1505 survivors from the 2004 Indian Ocean Tsunami, tourists from Stockholm, who had been present in the disaster areas, responded to a postal questionnaire.Eight groups based on type of exposure were created. Physical symptoms occurring on a daily or weekly basis over the past year were investigated in four indices: musculoskeletal, cardiorespiratory, neurological and gastrointestinal. Mental health symptoms (General Health Questionnaire-12) and posttraumatic stress symptoms (Impact of Event Scale-Revised) were also investigated.Multiple logistic regression analyses were conducted with controls for background variables and exposure, with physical symptoms as outcome variables. The association between physical and psychological symptoms was studied with the Spearman Rank Order Correlation.

  Results: Different types of exposure during the disaster were associated with physical symptoms 14 months later for survivors both with and without severe physical injury. The single exposure of life threat, also in combination with other exposures, was associated with a higher risk for reporting of physical symptoms. Physical symptoms showed modest yet significant correlation with psychological symptoms.

  Conclusion: It is important to pay attention to both physical and psychological symptoms among disaster survivors whether they have been injured or not. A relatively simple questionnaire about physical symptoms may be a good complement to the scales used to assess psychological problems after disaster.

  Journal of Psychosomatic Research 2011;71(3):180-187.

  Journal homepage>>>

 4. Prevention och behandling av mat- och näringsproblem bland äldre och svårt sjuka

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 5. Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Problemanalys och åtgärdsförslag vid undernäring eller risk för undernäring. I dokumentet listas de vanligaste problemområdena hos patienter med undernäring.

 6. Proteiner bakom upplevd dålig hälsa

  Verksamhet:
  Forskning

  En ny avhandling från Karolinska Institutet visar en koppling mellan dålig självskattad hälsa och en grupp av proteiner som kallas cytokiner. Resultaten kan ge mer kunskap om upplevd ohälsa och i förlängningen leda till bättre omhändertagande av personer med dålig upplevd hälsa.

 7. Psychological distress and sick leave in Swedish survivors of the 2004 tsunami. A comparison with a population sample

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Disaster studies of the effects of trauma exposure on subsequent psychological health have seldom used population comparisons. 1463 tsunami survivors from Stockholm were categorized according to type of exposure, and compared on measures of General Health Questionnaire and sick-leave, with a matched population based sample of 15 417 individuals from the same region.

  Data from the survivor group were obtained through a postal questionnaire 14 months post disaster. Data from the population sample were collected in the same year. In comparison to the population sample, the multiply exposed groups showed higher levels, while the moderately and the least exposed groups showed lower or comparable levels of psychological distress and sick-leave. The use of a population comparison resulted in a support of recent research showing a relative resiliency of survivors exposed during disaster to potential trauma of lesser severity.

  Journal of Nervous and Mental Disease 2009; 197(12):918-922

  Journal homepage>>>

 8. Råd till dig som besväras av muntorrhet

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  En folder med råd vid muntorrhet. Kostråd samt tips om munvård och läkemedel. 

 9. Råd till dig som har dålig aptit

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Aptiten påverkas av alla våra sinnen och förmågan att uppfatta smaker förändras med åren. En folder med råd vid nedsatt aptit. 

 10. Rådgivande samtal om tobak - handledning för personal

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Handledning för personal som möter patienter som är beredda att sluta med tobak.

   

  För mer information kontakta:

  Lena Lundh, tobaksprevention, levnadsvanor
  lena.k.lund@sll.se

 11. Rör på fötterna

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Fotgymnastik gör fötterna väl, liksom promenader.  Den här broschyren innehåller fem enkla tips.

 12. Säker läkemedelsanvändning för äldre i primärvården 2013

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 13. Samverkansrapport

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Blankett för samverkansrapport/screening mellan äldreomsorgen och primärvården, angående matproblem.

   

   

 14. SBAR Demens

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

   

  Om man använder en gemensam struktur för att kommunicera med varandra kring en vårdtagare/patient kan man förebygga missförstånd, skador och fel i hälso- och sjukvården och omsorgen. SBAR är ett sätt att lämna och ta emot viktigt information strukturerat och snabbt. Med hjälp av SBAR kan personalen fokusera på det viktigaste budskapet och slippa fastna i onödiga detaljer.
   
  SBAR står för:
  • Situation
  • Bakgrund
  • Aktuellt tillstånd
  • Rekommendation

   

 15. Självskattningsskala

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Blankett med självskattningskala. Distriktssköterskan kan genom att ställa frågor få patientens subjektiva upplevelse om hur patienten ser på sitt hälsotillstånd och sin ät- och matsituation. Detta kan i sin tur föranleda åtgärder och uppföljning eller beslut om att avstå från åtgärder.

   

 16. Sömnproblem

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 17. Stöd i arbetet med våldsutsatta kvinnor

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling
 18. Support, opinion of support and psychological health among survivors of a natural disaster

  Verksamhet:
  Kris- och katastrofpsykologi

  Although formal intervention after disasters is recommended the evidence base for this is weak. Satisfaction with support after disasters is seldom investigated and the relation to psychological symptoms is unknown.

  Aims: To investigate whether dissatisfaction with social and formalised support are associated with post-disaster psychological symptoms.

  Methods: 1505 Swedish survivors of the 2004 Indian Ocean tsunami responded to a questionnaire 14 months after the disaster, including General Health Questionnaire-12, Impact of Events Scale-Revised, Crisis Support Scale, and questions concerning the reception and appraisal of social and formalised support from health care, psychological services and insurance agencies. Disaster exposure and background factors were controlled for in the analyses.

  Results: Reception of formalised support, but not social support, was associated with both psychological distress and posttraumatic stress. Dissatisfaction with social but not formalised support, with the exception of support from insurance agencies, was associated with psychological distress.

  Conclusions: Social support and formalised support should in future studies be differentiated in order to improve preventive intervention efforts after disasters. The reporting of dissatisfaction with social support merits special attention, since this may indicate increased risk for psychological symptoms.

  International Journal of Social Psychiatry. 2013; 59(1):40-47.

  Journal homepage >>>

 19. Ta hand om dina fötter - egenvård vid diabetes

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling

  Diabetessjukdomen kan på lång sikt ge komplikationer som till exempel problem med fötterna. Det är en god idé att själv kontrollera sina fötter varje dag.

 20. Ta tempen på din hälsa!

  Verksamhet:
  Fortbildning & utveckling