Gener kan ligga bakom att diabetiker svarar sämre på fysisk aktivitet

Motion är viktigt för att förebygga och behandla typ 2-diabetes. Nu visar en ny avhandling från Karolinska Institutet att typ 2-diabetiker eller personer med nedsatt glukostolerans kan ha sämre genetiska förutsättningar att tillgodogöra sig motion än friska.

– Fyndet kan vara en viktigt pusselbit för utvecklingen av behandling och
motionsråd. Det är exempelvis möjligt att dessa grupper behöver lägga till
lite mer intensiv motion för att nå lika positiva effekter som andra får,
säger distriktsläkare Tomas Fritz, som står bakom avhandlingen.
Känner du att inget händer trots att du motionerar, att du till exempel
inte går ner i vikt? Det kan i sådana fall bero på dina gener
– i all fall om du är typ 2-diabetiker eller har nedsatt glukostolerans.
Det visar en ny avhandling från Karolinska Institutet.

Forskningen som engagerat flera forskargrupper vid Karolinska Institutet,
är en renodlad motionsstudie som följt totalt 213 personer i åldrarna
45-69 år och med ett BMI (body mass index ) över 25. De var indelade i
tre grupper - personer med typ 2-diabetes, personer med nedsatt
glukostolerans och en frisk kontrollgrupp. Hälften av deltagarna i varje
grupp levde som vanligt, medan den andra hälften gick stavgång; fem
timmar i veckan under fyra månader.

Resultaten visar att personerna med diabetes typ-2 eller nedsatt
glukostolerans varken sänkte sitt BMI, blodsockervärde, midjemått eller
sin andel kroppsfett – trots medelintensiv fysisk aktivitet.
Mitokondrierna i deras muskelceller hade även en minskad förmåga att
bränna socker och fett än hos personer med normal glukostolerans.
Mitokondrierna – som brukar beskrivas som cellens kraftverk – har
betydelse både för musklers prestationsförmåga och för hur
helkroppsmetabolismen och insulin- känsligheten regleras.

Deltagarna med normal glukostolerans förbättrade däremot sina värden
och kroppsmåttet och hade mer normal förmåga att bränna socker och
fett i muskelcellerna.
– Det är ett oväntat och viktigt fynd som kan vara till hjälp vid
utvecklingen av klinisk behandling och motionsråd till personer med typ
2-diabetes eller nedsatt glukostolerans, säger distriktsläkare Tomas Fritz,
och verksam på Centrum för allmänmedicin. Resultaten tyder på att de har
sämre genetiska förutsättningar att svara på fysisk aktivitet än de som
inte har nedsatt glukostolerans.

Alla deltagare gick igenom konditionstest, förde motionsdagbok och
besvarade en enkät med frågor om hur de upplevde sin livskvalitet.
– Vid starten av projektet uppgav både typ 2-diabetikerna och personerna
med nedsatt glukostolerans att de motionerade något mindre än personerna
med normal glukostolerans, säger Tomas Fritz.

Forskarna mätte även blodsocker, kroppsvikt, kroppsfett, midjemått,
blodtryck och blodfetter med mera. De gjorde också ultraljudsundersökningar
av hjärta och blodkärl, tog muskelbiopsier och undersökte genuttrycket för
ett antal enzym som är inblandade i regleringen av fett- och
glukosförbränningen i muskelcellernas mitokondrier.

Vad ska man då ge för motionsråd till typ 2-diabetikerna och de som är i
riskzonen att utveckla diabetes?
– Fysisk aktivitet är ovärderlig i kampen mot typ- 2 diabetes, menar Tomas
Fritz. Han fortsätter:
–Det motverkar insulinresistens, att kroppen blir okänslig mot insulin och
har samtidigt en gynnsam effekt på hela kroppen inklusive hjärta och kärl.
Hur stor motionsdos som krävs är troligen individuellt, men det är möjligt
att man bör bygga på med lite mer intensiv konditions- och även styrketräning,
någon eller några gånger i veckan.

Avhandling: Tomas Fritz
Physical activity in normal and impaired glucose tolerance and Type 2 diabetes
mellitus
ISBN: 978-91-7457-839-3

Vill du veta mer? Kontakta:
Tomas Fritz, distriktsläkare, Centrum för allmänmedicin
tfn: +46 (0)731-80 90 04, e-post: tomas.fritz@ki.se
Eller:
Daphne Macris, Press- och informationsansvarig,
Centrum för allmänmedicin +46 (0)73-914 52 45,
e-post: daphne.macris@sll.se

Verksamhet:
APC Forskning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Målgrupp:
Alla
Datum:
2012-10-31