CeFAM fortbildningskatalog 2014

Väx med kunskap, tillsammans med CeFAM! Här är en härligt tjock och mångfacetterad fortbildningskatalog för 2014. Vill du ha ett eget exemplar kan du kontakta jessica.lindh@sll.se. Och du som vill ha den som pdf kan ladda ner den här.

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2013-11-21

Filer