CeFAM fortbildningskatalog 2015

Väx med kunskap! Välj ur CeFAM:s kursutbud för 2015. Kurserna spänner över områden som diabetes, astma och KOL, Motiverande samtal, verktyg för livsstilsförändring och Fysisk aktivitet på recept till demens, nutrition och att driva
artrosskola. Vi erbjuder även en mängd fortbildningar i lokala nätverk samt uppdragsutbildningar i samarbete med Karolinska Institutet.

Ladda ner katalogen här >>

Verksamhet:
Övergripande
Publicerad av:
Daphne Macris
Datum:
2014-11-07