Lärosäten i samverkan

Arbete med VIL sker i nära samverkan med universitet, högskolor och många fler.

De lärosäten vi i dagsläget samarbetar med är:

 • Sjuksköterskeprogram på Röda Korsets högskola, Sophiahemmets högskola, Ersta Sköndal Bräcke högskola,
 • Mälardalens högskola, Gävle högskola, Karolinska Institutet.
 • Specialistsjuksköterskeprogram på Karolinska Institutet, Sophiahemmets högskola
 • Barnmorskeprogrammet på Karolinska Institutet och Sophiahemmets högskola
 • Läkarprogrammet på Karolinska Institutet
 • Fysioterapiprogrammet på Karolinska Institutet
 • Arbetsterapeutprogrammet på Karolinska Institutet
 • Psykologprogrammet på Karolinska Institutet och Stockholms Universitet
 • Logopedprogrammet på Karolinska Institutet och Linköpins Universitet
 • Dietistprogrammet på Uppsala Universitet
 • Socionomprogrammet på Stockholms Universitetet och Ersta Sköndal Bräcke högskola
 • Kiropraktorer på Skandinaviska kiropraktor högskola
 • Naprapater på Naprapathögskolan Stockholm
 • Medicinska sekreterare på Frans Schartau, Lernia, Centrumvux Haninge, Vux Huddinge
 • Undersköterskor på ett tjugofemtal gymnasium och vuxenutbildningar

Studenter som bor i Stockholm men studerar på annan ort bereds verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Stockholms län i mån av plats

Verksamhet:
APC VIL
Publicerad av:
Calle Samuelsson
Datum:
2018-09-20