Att jobba med obesitas i primärvården exempel och samtal


Webbinarium

Kursdatum och tid:
1/12, kl. 14-16
Förberedelse inför webinariet: /Frivilligt/
Ta gärna del av detta program på SVT inför mötet:
Vetenskapens värld , säsong 33, Fett, vän eller fiende. sänt den 13 sept.
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Obesitas
Innehåll:
• Inblickar i arbetet med obesitas i primärvården.
Helena Dreber (distr läk och med. dr) och Malin Borg (dsk) ger exempel på
hur de jobbar på Hökarängens vårdcentral
• Minipaus 15 min
• Att möta patienter som söker för obesitas
• Erfarenheter från primärvården
• Avslutning:
Samtal och synpunkter inför vårens utbildningar
Kontaktperson:
efva.forssell@sll.se
katri.harcke@sll.se
Adress:
Digitalt via Teams
Administratör:
Lena Olsson