Interprofessionellt forum ”Därför är primärvården bäst på att ta hand om personer med kronisk sjukdom !”


Välkommen till en spännande eftermiddag om det interprofessionella samverkan i diabetesvården där just Din kompetens spelar en betydelsefull roll.

Kursdatum och tid:
28/11 kl.13-16:30
Målgrupp: Alla yrkeskategorier som arbetar med diabetes i primärvården
Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Diabetes/Endokrinologi
Innehåll:
• Allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet Hanna Sandelowsky, specialist i allmänmedicin, doktorand
•Teamet som tillsammans arbetar mot gemensamma mål Kaija Seijboldt, diabetessjuksköterska
• Vi vill vara delaktiga! Råd och tips till vården från personer med diabetes Karin Fryksäter och Mats Loqvist
Paneldiskussion:
• Vad fungerar bra i samverkan?
• Vad fungerar mindre bra?
• Hur kan vi bli bättre?
Kostnad:
Kostnadsfri, kaffe/frukt serveras under em
Kontaktperson:
Anmälan senast 16 nov till:
Kaija Seijbolde, e-post: kaija.seijboldt@sll.se
eller Ann Lindström, e-post: ann.lindstrom@sll.se
Adress:
Plats Wennergren Center, Sveavägen 166
Ort/Område:
Stockholm