SÖK

APC-BLOGGAR

APC-BLOGG PUFF framsida.png

Nyheter

 • Våld i nära relationer och långvarig smärta hänger ihop

  2020-07-27

  Hu hänger våld ihop med långvarig smärta och hur kan vården bli bättre på att upptäcka bakomliggande våld i hemmiljö? Hur arbetar man för att öka kunskapen inom vården. Lyssna till  Ylva Elvin-Nowak, enhetschef för APC:s enhet Våld i nära relationer som berättar mer i Painpodden.

  Läs mer...

 • Missa inte inspirationsdag om levnadsvanor! Anmäl dig nu!

  2020-06-30 puff Hälsodagen

  Välkommen till den "Hälsofrämjande dagen" den 29 september kl. 09.00 – 14:30. En digital inspirationsdag om levnadsvanor där du får möta kloka och intressanta personer som berättar om hur du som arbetar inom hälso- och sjukvården kan stödja patienters hälsosamma matvanor samt främja ökad fysisk aktivitet, tobaksfritt liv och mindre riskfylld alkoholkonsumtion. Det blir även möjlighet till frågor och diskussion.

  Läs mer...

 • Kurs om behandling av barn och ungdomar med fetma

  2020-06-06

  Vill du som i vård eller i elevhälsa möter barn med obesitas fylla på med kunskap om evidens kring sjukdom och behandling och öva på att samtala med barn och föräldrar, är den här tvådagarskursen något för dig. Kursdatum är 23-24/9. Platser kvar, så passa på att anmäla dig nu!

  Läs mer...

 • Ingen ökning av besök kring våldsutsatthet enligt vårdpersonal

  2020-05-31 Våldsutsatta karta liten

  Enheten våld i nära relation vid APC har kartlagt hur hälso- och sjukvårdspersonal inom primärvården och vuxenpsykiatrin i Region Stockholm upplever situationen med våldsutsatta patienter under pandemin. Majoriteten av de tillfrågade upplevde inte att besöken av våldsutsatta patienter ökat.

  Läs mer...

 • Nytt projekt ska bryta farlig ensamhet bland äldre

  2020-05-28 Ensamhet äldre

  Ensamhet är en av de vanligaste orsakerna till försämrad livskvalitet hos äldre mellan 65 och 80 år. För att identifiera ofrivillig ensamhet och bidra till att minska äldre personers isolering ska APC och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin samverka med primärvård, civilsamhälle och kommuner i ett nytt projekt.

  Läs mer...

 • Utandningsluft under luppen

  2020-05-29 utandningsluft

  Kan omhändertagandet av personer med astma förbättras genom att mäta kväveoxidhalten i utandningsluften med hjälp av ett utandningsprov? Det hoppas forskare få svar på i ett nytt projekt.
  – Utandningsprov kan visa om det finns inflammation i luftvägarna som i sin tur kan leda till att den antiinflammatoriska behandlingen kan styras bättre så att astman kan hållas under bättre kontroll, säger Jörgen Syk, forskare vid APC.

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter