SÖK

APC-BLOGGAR

APC-BLOGG PUFF framsida.png

Nyheter

 • Digitalt seminarium om post covid-besvär och astma/KOL

  2020-10-01

  Gäller andra rekommendationer under pandemin för att utreda och följa upp patienter med astma? Och vilken rehabilitering behöver patienter med lungrelaterade post covid-besvär? Kunskapsteamet astma/allergi/KOL vid APC bjuder in till digital fortbildningseftermiddag den 13/10, kl.13-16 om aktuellt kunskapsläge och med tillfälle för diskussion.

  Läs mer...

 • Ny pusselbit till orsaken bakom sjukdomen ME/CFS

  2020-09-02 ME apc

  Orsakerna bakom den neurologiska sjukdomen ME/CFS (kroniskt trötthetssyndrom) är fortfarande okända, även om sjukdomen ofta har en infektionsrelaterad debut. Forskare vid Karolinska Institutet, Bragée kliniker och APC har i en ny studie kunnat visa att överrörlighet och tecken på nackskador är vanliga bland patienter med ME/CFS. Det ger enligt forskarna hopp om nya behandlingsformer i framtiden.

  Läs mer...

 • Vill ni delta i projekt med att ordinera kultur på recept?

  2020-09-02

  Kulturaktiviteter i grupp utanför hälso- och sjukvården – ett verktyg för bättre psykisk hälsa vid symtom på psykisk ohälsa. Nu bjuder vi in dig/er i primärvården som vill pröva att ordinera kulturaktiviteter för asylsökande och nyanlända ungdomar.

  Läs mer...

 • Familjen – nyckelroll i egenvård av typ 2-diabetes

  2020-09-02 familjen APC

  APC bjuder in till ett webinar kring frågor om familjens roll i egenvård och typ 2-diabetes. Dan Grabowski, sociolog och forskare vid Steno Research Center i Köpenhamn, föreläser om familjens nyckelroll i att påverka egenvården i positiv riktning och användningen av verktyget Family Toolbox. Webinariet är gratis och hålls på engelska.

  Läs mer...

 • Nya medarbetare på APC

  2020-09-02

  APC och AVC (Akademiska vårdcentraler) växer, och har under våren och sensommaren ytterligare förstärkt verksamheten med erfarna medarbetare. Här presenteras de i korthet.

  Läs mer...

 • Nytt projekt ska förbättra för äldre som överlevt cancer

  2020-08-14 LifeChamps

  Ett nytt forskningsprojekt för att förbättra livskvaliteten för medelålders och äldre personer som överlevt malignt melanom har startat. Med hjälp av intervjuer ska forskarna söka svaren på hur canceröverlevarna ser på sin livskvalitet. En app ska även tas fram och testas. Projektet är en del i det stora europeiska forskningsprojektet LifeChamps.

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter