SÖK

APC-BLOGGAR

APC-BLOGG PUFF framsida.png

Nyheter

 • "Må bra med kultur" lanseras

  2019-09-18 Må bra med kulturAPCsajt

  För att motverka psykisk ohälsa, bryta isolering och skapa känsla av sammanhang bland unga nyanlända och asylsökande prövas nu ordination av kultur i Farsta och Norrtälje. Kommunerna är först ut i regionen att pröva metoden.

  Läs mer...

 • Nu är ”Hälsan spelar roll” igång!

  2019-09-19 Hälsan spelar roll

  Den 14 september var det premiär för de första kursdeltagarna i projektet "Hälsan spelar roll". Syftet är att motivera personer med intellektuell funktionsnedsättning eller autismspektrumstörning till hälsosammare levnadsvanor.

  Läs mer...

 • Var med och utveckla handledningsmodell för jämbördigt lärande!

  2019-09-18 Peer Learning APCwebb

  Nu har du som handleder sjuksköterskestudenter möjlighet att vara med och utveckla handledningsmodellen Peer Learning för primärvården. Peer Learning är en metod som innebär att en sjuksköterska handleder två studenter samtidigt, som samarbetar, reflekterar och stöttar varandra i sitt lärande.

  Läs mer...

 • Nationell FoU-konferens för primärvård!

  2019-09-12

  Boka redan nu in den 22-23 april, 2020. Då går den Nationella FoU-konferensen för primärvård av stapeln. Det är ett fint tillfälle att mötas, diskutera och utbyta erfarenheter. Årets tema är ”Från reform till paradigmskifte - forskningens stärkta roll i den nya nära vården.

  Läs mer...

 • Att åldras med hiv – för allas lika rätt till ett gott åldrande

  2019-09-10

  Den första generationen som åldras med hiv är finns bland många av de patienter vi möter i vårt dagliga arbete inom vård och omsorg. Samtidigt behövs mer kunskap om vad det innebär för äldre att leva med hiv och hur vi inom vården kan ge ett gott bemötande. Välkommen till en spännande halvdag om hiv och åldrande!
  Läs mer...

 • Seminarium om förhållningssätt kring sjukskrivning

  2019-09-10

  Välkommen till ett seminarium där vi belyser komplexa frågeställningar som du som sjukskrivande läkare i primärvården ofta ställs inför och lyfter fram förhållningssätt som kan underlätta. Seminariet ges vid två tillfällen: 16/10 och 21/11.

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter