SÖK

E-LÄRANDE

 

Nyheter

 • Ny webbutbildning i om våld i nära relationer

  2017-11-21 VåldinäraRelationer

  Våld i nära relationer är ett folkhälsoproblem – där utsatthet för våld kan påverka hälsan på både kort och lång sikt. I en ny webbutbildning får du som möter patienter som kan vara våldsutsatta grundläggande kunskap om våld i nära relationer och hur det kan påverka hälsan hos den utsatta. Utbildningen är producerad av APC:s nya kunskapsteam "Våld i nära relationer".

  Läs mer...

 • Vill du leda vårt nya team: våld i nära relationer?

  2017-11-13

  Akademiskt primärvårdscenter söker dig som vill leda och vidareutveckla kunskapsteamet om våld i nära relationer. Teamet ska bidra till att öka hälso-och sjukvårdens och tandvårdens förutsättningar att upptäcka, bemöta och agera i ärenden där det förekommer, misstänkts eller har förekommit våld i nära relationer. Sista ansökningsdag är 30 november.  

  Läs mer...

 • Interprofessionellt forum om att utveckla diabetesvården

  2017-10-30 Dialog

  Välkommen till en spännande eftermiddag den 28/11 om interprofessionell samverkan i diabetesvården där primärvårdspersonalens kompetens spelar en betydelsefull roll. På programmet står bland annat: distriktsläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, råd och tips till vården från personer med diabetes och panelsamtal. Anmäl dig här >>

  Läs mer...

 • PODD - teamet som stöttar om fysisk aktivitet och lättare vikt på sikt

  2017-10-06 PODDhpo

  Vi blir allt tyngre och fysiskt inaktiva. Lyssna på teamet som vill vända trenden i vårt senaste podd-radioavsnitt. Med en mix av utbildning, handledning, stöd och att bredda lokala kontaktnät ska de tillsammans med vårdpersonal och många fler arbeta för att praktiskt tillämpa handlingsprogrammet för övervikt och fetma och få fler att röra på sig genom Fysisk aktivitet på recept.
  Lyssna här »

  Läs mer...

 • Forum om att utveckla diabetesvården - tillsammans

  2017-09-14 Tillsammans

  Välkommen till en spännande eftermiddag om interprofessionell samverkan i diabetesvården där kompetensen hos primärvårdens personal spelar en betydelsefull roll. På agendan står: allmänläkarens viktiga roll i det interprofessionella samspelet, teamet som arbetar mot gemensamma mål, vi vill vara delaktiga - råd och tips till vården från personer med diabetes, samt panelsamtal. Datum och tid? 28 november kl 13.00-16.30. 

  Läs mer...

 • Allergiutredning med pricktest och blodprov

  2017-08-07 AllergiWebb

  I november har du som arbetar i primärvården möjlighet att lära mer om att tolka och utföra två tillförlitliga metoder för att utreda och diagnostisera allergi: Specifikt IgE i blod och pricktest. Anmäl dig redan nu!

  Läs mer...

 • Visa fler nyheter