Webbprogram: Nutritionsvård till patienter i palliativt skede i den basala hemsjukvården


Denna interprofessionella kurs görs på egen vald tid, cirka 60 min. Först får du en introduktion om nutritionens betydelse för patienter med behov av palliativ vård. Därefter får du träna dina nya kunskaper med hjälp av ett patientfall och interaktiva frågor. I webbprogrammet går patienten från tidigt till sent palliativt skede med vård till livets slut. I samband med beslut av behandling görs nya val och då är det lämpligt med ett så kallat brytpunktsamtal. Webbprogrammet avslutas med användbara länkar.

Kursdatum och tid:
Webbprogrammet görs på egen vald tid ca 60 min

Aktivitetstyp:
1. Kurser
Verksamhet:
APC Fortbildning
Ämne:
Interprofessionellt samarbete, Nutrition
Målgrupp:
AT-läkare, Distriktssköterska, Specialistläkare, allmänmedicin, Specialistläkare, annat, ST-läkare, Sjuksköterska
Innehåll:
Webbaserad fortbildning/självstudier (cirka 1 timme).
Interaktivt med ett patientfall.

• vetenskaplig kunskap om nutritionens betydelse
• näringsproblem hos patienter med obotlig sjukdom
• teorier och förhållningssätt vid palliativ vård
• särskilja patientens nutritionsbehov i tidigt och sent palliativt skede
• individuellt utformad nutritionsvård inom basal hemsjukvård
• ansvarsområden och samarbete
Lärandemål:
Efter kursen ska deltagarna kunna:
• bedöma vilka nutritionsåtgärder som är aktuella utifrån patientens behov och i olika skeenden
• den egna professionens ansvarsområde, betydelsen av ett interprofessionellt samarbete samt vikten av samverkan och att samordna vårdinsatser.
Kostnad:
Kostnadsfri
I avgiften ingår:
Interaktivt webbprogram
Arrangör:
APC i samarbete med Stockholms sjukhem.
Kontaktperson:
Erika Berggren tfn: 08-52488717
e-post: erika.berggren@sll.se
Administratör:
Lena Olsson
URL / webbadress:
http://www.akademisktprimarvardscentrum.se/nutritionsvard/a001index.html
Kommentarer:
Om du väljer att boka dig får du länken till webbprogrammet via mejl och kan då också få revideringar skickade till dig.